سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

ارتباط با سازمان
 
   
 
 
 

آدرس استان گيلان، رشت، میدان فرهنگ ، خیابان پرستار، سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت
ریاست سازمان : علیرضا قانع
شماره تلفن: 33332353 -33324960
شماره فاکس: 33334008
آدرس ايميل سازمان : rasht_ziba@rasht.ir