سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

ارتباط با سازمان
 
   
 
 
 

آدرس: استان گيلان، رشت، میدان فرهنگ ، خیابان پرستار، سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت
ریاست سازمان : سید پیام جعفری نیا
شماره تلفن: 01333332353 -01333324960
شماره فاکس: 01333334008
آدرس ايميل سازمان :simamanzar@chmail.ir  و  rasht_ziba@rasht.ir