سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

دانشگاه گیلان و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری رشت همکاری میکنند.
دانشگاه گیلان و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری رشت همکاری میکنند.
دانشگاه گیلان و سازمان سیما، منظر و فضای سبز رشت همکاری می کنند
به منظور بررسی راه های همکتری مشترک دانشگاه گیلان و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت نشستی ویژه بین مسوولان دو تشکیلات یاد شده برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظور و فضای سبز شهری شهرداری رشت، در راستای تحقق این هدف رئیس، معاونان، مدیران و کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت نشستی مشترک با روسای دانشکده هنر و معماری و همچنین و دانشکده علوم کشاورزی برگزار کردند.
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در زمینه های مورد توجه طرفین مقرر گردید دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان در زمینه های فنی و اجرایی برای بهبود سیما و منظر شهری با سازمان یاد شده همکاری کند و دانشکده علوم کشاورزی نیز برای تکمیل باغ گیاهشناسی شهرداری مبادرت به انجام همکاری لازم نماید.
در این نشست مقرر شد تا کارگروه ویژه از کارشناسان مرتبط در دو تشکیلات یاد شده مباحث مورد نظر را پیگیری و اجرایی کنند.