سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

با فرا رسیدن روزهای پایانی سال کاشت گل و گیاه در میدانها و بلوارهای شهر رشت آغاز شد.
با فرا رسیدن روزهای پایانی سال  کاشت گل و گیاه در میدانها و بلوارهای شهر رشت آغاز شد.
با فرا رسیدن روزهای پایانی سال؛
کاشت گل و گیاه در میدانها و بلوارهای شهر رشت آغاز شد
همراستا با نزدیک شدن به هفته منابع طبیعی و فصل کاشت گل و گیاه، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت اقدام به کاشت گل در میدانها و بلوارهای شهر رشت نموده است.
به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت این اقدام همزمان با شرایط مناسب آب و هوایی و از روزهای آغازین این هفته شروع شده است و تا واپسین روزهای سال نیز برای زیباسازی شهر ادامه دارد.
کار بازپیرایی و مرمت فضای سبز شهری هم همراستان با کاشت گل و گیاه در شهر دنبال می شود.