سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

مناقصه فضای سبز مناطق پنجگانه،پارک شهر و پارک ملت
 مناقصه فضای سبز مناطق پنجگانه،پارک شهر و پارک ملت
این سازمان در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه توجیهی درخصوص مناقصه فضای سبز مناطق پنجگانه،پارک شهر و پارک ملت اقدام نماید.لذا از پیمانکاران شرکت کننده در فرآیند مناقصه که علاقمند به شرکت در جلسه هستند دعوت می گردد زوز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۴  ساعت  ۱۰ صبح در سالن اجتماعات سازمان آتش نشانی واقع در رشت ، میدان انتظام ،سازمان آتش نشانی حضور بهم رسانند.لازم به ذکر است رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی می باشد.