سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

فضا سازی شهری در ماه مبارک رمضان
فضا سازی شهری در ماه مبارک رمضان
#سازمان_سیما_منظر_شهرداری_رشت


📸#گزارش تصویری..

✍🏻فضاسازی شهری در ماه مبارک رمضان
همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت فضای عمومی شهر را آماده سازی کرد
به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت برای پیشواز از ماه میهمانی خدا و همراستا و همگام با آماده شدن مومنین برای ورود به ماه رمضان، بنرهای تبریک فرا رسیدن ماه مبارگ، المانهای مرتبط با ماه رمضان و فضاسازی شهری انجام شده است.
بر پایه این‌ گزارش مجموعه این اقدامات در طول ماه مبارک و همچنین شبهای قدر و به مناسبتهای مختلف این ماه پرفضیلت دنبال خواهد شد...............