سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

در راستای فضاسازی شهری در ماه مبارک رمضان
در راستای فضاسازی شهری در ماه مبارک رمضان
در راستای فضاسازی شهری در ماه مبارک رمضان؛
المانهای نوری در میدانهای اصلی رشت نصب شد
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به منظور همراهی با مردم خدادوست و متدین رشت اقدام به فضاسازیهای معنوی با المانهای نوری نمود.
به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت، شهروندان این شهر ضمن استقبال از نصب این المانهای نوری مرتبط با ماه رمضان و جلوه های معنوی و مذهبی در میدانها و بلوارهای شهر رشت، از دست اندرکاران اجرای این پروژه قدردانی کردند.