سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

نصب بنر های مناسبتهای مذهبی در ماه مبارک رمضان
نصب بنر های مناسبتهای مذهبی در ماه مبارک رمضان
سازمان سیما، منظر با نصب بنرهایی مناسبتهای ماه مبارک رمضان را گرامی داشت
به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت، این سازمان با نصب بنرها، واتربندها و انتشار پوسترهایی مناسبتهای مهم مذهبی ماه مبارک رمضان را گرامی داشته است.
این مناسبتها از تبریک حلول ماه مبارک رمضان شروع شده و در ادامه به تسلیت سالروز وفات ام المومنین حضرت خدیجه ادامه یافته و به ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) رسیده و در روزهای پس از آن به شهادت امیرالمومنین علی (ع) و دیگر مناسبتها خواهد رسید.
یکی از برنامه های سازمان یافته و روتین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت توجه به مناسبتهای ملی و مذهبی است که در این بین نصب بنرها و انتشار پوسترهای مناسبتی همواره پیگیری و اجرا می شود.