سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

عملیات اجرایی فاز دوم بوستان سالار مشکات آغاز شد
عملیات اجرایی فاز دوم بوستان سالار مشکات آغاز شد
عملیات اجرایی فاز دوم بوستان سالار مشکات رشت آغاز می شود
امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت از فراهم شدن مقدمات آغاز فاز دوم بوستان سالار مشکات رشت خبر داد.
بر پایه این گزارش عملیات بسترسازی اولیه همزنان با اجرای فاز دوم بوستان سالار مشکات رشت در دست اقدام است.
این اقدامات به منظور تسریع در روند ساخت و اجرای بوستان یادشده که از قدیمی ترین باغهای رشت است درجهت بهره برداری از این بوستان، اجرایی می شود.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت همچنین از  تلاشهای همکاران خود در اجرای این عملیات و همچنین همکاری شهرداری منطقه قدردانی و تشکر کرد.