سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

چهارمین کارگاه مجسمه های درختی در باغ محتشم رشت برگزار شد
چهارمین کارگاه مجسمه های درختی در باغ محتشم رشت برگزار شد
#سازمان_سیما_منظر_شهرداری_رشت


📸#گزارش تصویری..

✍🏻چهارمین کارگاه مجسمه های درختی در باغ محتشم رشت برگزار شد
چهارمین دوره کارگاه مجسمه های درختی رشت به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت با حضور پنج هنرمند مطرح در باغ محتشم رشت برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت با حضور شهریار رضایی، فخرالدین کاکاوند، سیاوش ذوالفقارپور، صمد حسنی کندسر و مرتضی غلامی برگزار گردید.
از تولیدات این کارگاه مجسمه سازی فضاسازیهای شهری و در زیبایی و منظر شهر بهره برده می شود.
گفتنی اینکه علیرضا قانع رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت از روند اجرای این کارگاه در باغ محتشم بازدید کرد و با هنرمندان شرکت کننده در این برنامه به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.
وی بهره گیری از توانمندی هنرمندان برای فضاسازی شهری و زیبایی شهر را مفید و ضروری ارزیابی نمود................