سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

نصب بنر و ریسه های مشکی : شهادت حضرت زینب کبری(س)
نصب بنر و ریسه های مشکی : شهادت  حضرت زینب کبری(س)