سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

نصب بنر و ریسه های مشکی شهادت حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم(ع)
نصب بنر و ریسه های مشکی شهادت حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم(ع)