سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

برگزاری بیست امین جلسه هفتگی کارگروه ساماندهی پیاده راه فرهنگی در مقرر ریاست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت
برگزاری بیست امین جلسه هفتگی کارگروه ساماندهی پیاده راه فرهنگی در مقرر ریاست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت
جلسه کارگروه ساماندهی پیاده راه فرهنگی با حضور آقایان نادر حسینی رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، یوسف یزدانی مدیر منطقه دو و سایر اعضای کارگروه به میزبانی ریاست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت برگزار گردید. دراین جلسه موضوعاتی از قبیل صیانت از هدف بنیادین ساخت پیاده راه که ارتقاء نقش پیاده‌روی در سلامت رشتوندان بوده و طراحی سردرب بازار بزرگ رشت، آبنمای مقابل ساختمان تاریخی بلدیه کاخ شهرداری، هتل ساووی و جداره سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت