سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

فضاسازی و آذین بندی سطح شهر بمناسبت شهادت حضرت جواد الائمه(ع)
فضاسازی و آذین بندی سطح شهر بمناسبت شهادت  حضرت جواد الائمه(ع)