سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

فضاسازی و آذین بندی سطح شهر به مناسبت ولادت امام هادی (ع)
فضاسازی و  آذین بندی سطح شهر به مناسبت ولادت  امام هادی (ع)