سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

رنگ آمیزی و نقاشی پایه های پل گاز
رنگ آمیزی و نقاشی پایه های پل گاز

رنگ‌ آمیزی و نقاشی پایه‌های پل گاز

رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری رشت با بیان اینکه این سازمان در جهت بهبود و زیباسازی فضاهای شهری از سال گذشته تاکنون گامهای اساسی برداشته است ، اذعان شد: استفاده از هنر نقاشی دیواری برای بهبود فضای محیطی پل‌ها و میادین شهر رشت تنها نمونه ای از اقدامات انجام شده است.

سید پیام جعفری نیا بیان کرد : نقاشی دیواری، حذف نازیبایی‌های بصری ، نورپردازی ، رنگ‌ آمیزی و ... از اولویتهای زیباسازی در سال جاری خواهد بود.