سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

وظایف سازمان زیباسازی شهرداری رشت
زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری در جهت بالابردن نشاط و شادابی و بهداشت روانی شهروندان در راستای ایجاد شهر سالم و همچنین افزایش بهره وری و بالابردن بهره وری تأسیسات و تجهیزات عمومی شهر و ایجاد زمینه های استفاده مطلوب و بهینه از تأسیسات مذکور نظیر پارکها، میادین، باغ های عمومی، باغ کودکان، پارکینگ ها و نظایر آن به منظور افزایش رفاه عمومی.

مدیریت، سیاست گذاری و هدایت کلیه فعالیت های زیباسازی شهری و اداره کلیه امور رفاهی، تفریحی و فراغتی در قالب وظایف قانونی شهرداری در شهر رشت و طراحی وتوسعه فضاها و تأسیسات و تسهیلات آن و کمک به ارتقای سطح فرهنگ شهرنشینی و ضوابط و معیارهای مربوط به زندگی شهری و آموزش عمومی ضوابط شهرنشینی و تمهید امکانات لازم به منظور جلب و جذب شهروندان به فعالیت های فوق جهت دستیابی و نقش پذیری در ایجاد فضاهای سالم شهری.

سازمان برای نیل به فعالیت های مذکور با رعایت مقررات مربوطه اقدام به اجرای موضوعات و وظایف ذیل می نماید:

تهیه طرح جامع زیباسازی شهر

ایجاد چشم انداز مطلوب از طریق زیباسازی

زیباسازی محیط پارکها و فضاها و باغ های عمومی مانند رنگ آمیزی و تزئین و گل آرایی

ساماندهی و طراحی معابر در پارکها و فضاها و باغ های عمومی

طراحی و ساخت تندیس ها و یادمان ها در میادین و پارکها در جهت تعظیم ارزشها و شعائر مذهبی، فرهنگی و ملی و همچنین تقریب حس زیبایی شناسی در شهروندان با رعایت مقررات مربوط.

طراحی و جانمایی و احداث نمازخانه در پارکها، باغ های عمومی و میادین عمومی و کمربندی های شهری.

طراحی و ساماندهی میادین عمومی، پارکها و معابر و بلوارها از طریق اصلاح دسترسی ها برای معلولین، تکمیل و اصلاح مبلمان شهری، بهبود روشنایی، تهیه وسایل رفاهی نظیر آب خوری ها، زباله دان ها، میزهای پذیرایی، محل های خوراک پزی، تجهیز سکوهای استراحت و ...

نظارت بر طراحی و اجرای روشنایی در سطح شهر و ساماندهی آن در میادین و پارکها و معابر عمومی.

تهیه طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاها، عناصر و نمادهای شهری.

طراحی واجرای فواره ها، آب نماها و نورپردازی آن.

طراحی و اجرای طرح های مبلمان شهری و انجام کلیه فعالیت های ساماندهی در راستای اهداف سازمان.

ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی اعم از پزشکی، تجاری خدماتی و غیره در سطح شهر.

طراحی و تهیه و نصب تابلوها، پانل های دیواری و ماکت های تبلیغاتی در سطح شهر جهت واگذاری به بخش عمومی و خصوصی با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط در قالب قرارداد.

تهیه، چاپ، توزیع و فروش نقشه راهنمای کامل و بهنگام شهر.

انتشار پوستر و بولتنهای راهنمایی کننده و آموزشی برای گروه های سنی مختلف.

ایجاد و تجهیز  و نگهداری بخشی از پارکها و اماکن عمومی و خانه های محله به وسایل بازی کودکان و سرگرمی های تفریحی و بازیهای فکری و بدنی به جهت شکوفایی استعدادهای کودکان، نوجوانان و گروه های سنی مختلف.

تجهیز پارکها به میزهای بازی، بازی های کامپیوتری، زمین های ورزشی و نظایر آن جهت بهره برداری غیرحرفه ای توسط مردم، به منظور افزایش رفاه و استفاده بهتر از پارکها و فضای سبز.

تخصیص برخی از پارکها و بوستان های عمومی به تفریحگاه های ویژه نظیر باغ پرندگان، باغ گل ها و غیره.